Friday, October 30, 2015

Ambrosian chant - Ecce quam bonum et jocundum

Ambrosian chant
Medieval Ambrosian chant of the church of Mediolanum (Milan). Title: "Canticum: Ecce quam bonum et jocundum".

No comments: